Sfida Defy

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali għal SFIDA (DEFY). Dawn huma reċenti ħafna. L-ewwel sinjal isir bl-idejn forma ta’ 1. Werrej ta’ id jitqiegħed taħt għajn waħda. Il-werrej l-ieħor jitqiegħed taħt l-għajn l-oħra imbagħad jimxi malajr lejn il-ġenb. Dan is-sinjal jintuża għall-isfida ta’ persuna Deaf. It-tieni sinjal isir bl-idejn forma ta’ 1 ukoll. Werrej ta’ id jitqiegħed fuq widna waħda. Il-werrej l-ieħor jitqiegħed fuq il-widna l-oħra imbagħad jimxi malajr lejn il-ġenb. Dan is-sinjal jintuża għall-isfida ta’ persuna li tisma’.

There are two signs for DEFY. They are very recent signs. The first sign is made with both hands in the shape of 1. One index finger is placed below one eye. The other index finger is placed below the other eye and quickly moves to the side. This sign is used to refer to a Deaf person’s defiance. The second sign is also made with the hands in the shape of 1. One index finger is placed over one ear. The other index finger is placed over the other ear and then quickly moves to the side. This sign is used to refer to a hearing person’s defiance.