Ssellef Borrow

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Is-sinjal għal ISSELLEF għandu tlett partijiet. (i) L-ewwel l-idejn jieħdu l-forma ta’ U bil-pala tħares ’l isfel. Id waħda tieqaf fuq quddiem u s-swaba’ ta’ U tal-id l-oħra jolqtu dawk tal-id il-wieqfa darba. (ii) Imbagħad isir is-sinjal imqassar għal SELLEF bl-idejn mimdudin forma ta’ T u bil-pala tħares ’il ġewwa. L-idejn jitbandlu darna malajr u bl-iskossi, id ’l barra u l-oħra ’l ġewwa. (iii) Fl-aħħar isir is-sinjal għal TIEGĦEK. Id waħda, bil-pala tħares ’il barra, tieħu l-forma ta’ ponn ’il barra fuq quddiem u jagħti skoss iktar ’il barra.

The sign for BORROW has three parts. (i) The first part is made with both hands in the shape of U with palms facing downwards. One hand is held stationary at the front and the U fingers of the other hand hit those of the stationary hand once. (ii) Then the shortened sign for LEND is made with both hands in the shape of T with palms facing inwards. The hands swing quickly and jerkily inwards and outwards once. (iii) Finally the sign for YOURS is made. One hand, with palm facing outwards, takes the shape of a fist outwards at the front and makes a jerky movement further outwards.