Telgħa Hill

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


Is-sinjal għal TELGĦA isir b’id waħda li tieħu l-forma ta’ 5 magħluq bil-pala tħares ’l isfel. L-id titla’ ’l fuq u ftit ’il quddiem mil-livell tal-qadd għal-livell għola mir-ras.

The sign for HILL is made with one hand in the shape of closed 5 with palm facing downwards. The hand moves up and a little forward from waist level to a level above the head.