Uġigħ ta' ras Headache

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


Is-sinjal għal UĠIGĦ TA’ RAS għandu żewġ partijiet. (i) L-ewwel parti jsir b’id waħda li tieħu l-forma ta’ 5 milwija bis-saba’ l-kbir imdaħħal taħt waqt li l-pala tħares ’il ġewwa. L-id tmiss il-ġbin waqt li l-ħuġbejn jitkemmxu. (ii) Fit-tieni parti, jsir is-sinjal għal UĠIGĦ. L-id tinżel ftit ’l isfel fil-ġenb u tieħu l-forma ta’ 5 bis-swaba’ apparti u l-pala tħares ’il ġewwa. L-id ixxejjer bil-ponot tas-swaba’ jħarsu ’l isfel.

The sign for HEADACHE has two parts. (i) The first part is made with one hand that takes the shape of bent 5 with the thumb tucked in whilst the palm faces inwards. The hand touches the forehead whilst the eyebrows frown. (ii) In the second part the sign for PAIN is made. The hand moves down a little to the side and takes the shape of 5 with fingers apart and the palm facing inwards. The hand waves with the fingertips pointing downwards.