Sponsors tal-proġett Project sponsors

Il-Proġett ta’ Riċerka fil-Lingwa tas-Sinjali Maltija (LSM) inbeda fi ħdan l-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa biex il-LSM tkun tista’ tiġi mgħallma u studjata. Il-Fondazzjoni għall-Iżvilupp tal-Lingwa tas-Sinjali Maltija twaqqfet fl-istess żmien biex tappoġġa it-tagħlim tal-LSM u l-istudju tagħha. Il-Proġett gawda minn fondi mgħoddija lill-Fondazzjoni biex isir ix-xogħol fuq id-dizzjunarju. Dan kien wieħed miż-żewġ proġetti prinċipali tagħha. Il-proġett l-ieħor kien it-tagħlim tal-Lingwa tas-Sinjali Maltija, u dan kellu effett kbir fuq ix-xogħol tad-dizzjunarju.

The Maltese Sign Language Research Project was initiated within the Institute of Linguistics and Language Technology to enable LSM to be taught and researched. The Foundation for the Development of Maltese Sign Language (LSM) was formed at the same time to support the teaching of and research into LSM. The Project benefitted from funds awarded to the Foundation for work on the dictionary as one of its two major projects. The LSM teaching project impacted enormously on the dictionary.

Fondi Funding

Self ta' persuni Staff secondments