Tfittxija avvanzata


Ġħajnuna għat-tfittxija

 • It-tfittxija tirrikjedi karattri Maltin. Dan ifisser li ħorża mhix ekwivalenti għal horza.
 • Tista' ddaħħal il-karattri Maltin direttament, jew tuża' l-buttuni fuq ix-xellug tal-kaxxa tat-tfittxija.
 • It-tfittxija taħdem anka fuq parti minn kelma. Per eżempju, tfittxija għal ra tirritorna riżultati li jinkludu ra, tarani, eċċ.

Kif tfittex bir-regular expressions

Is-sintassi tar-regular expressions huma dawn:

 • . taqbel ma kwalunkwe ittra
 • ^ tfisser il-bidu ta' kelma
 • $ tfisser it-tmiem ta' kelma
 • + tfisser okkorrenza waħda jew aktar mill-espressjoni preċedenti
 • * tfisser minn żero 'l fuq mill-espressjoni preċedenti
 • ? tfisser jew żero jew waħda mill-espressjoni preċedenti
 • Tista' tuża' l-[] għal gruppi ta' karattri

Eżempji

 • ^ra issib kwalunkwe kelma li tibda b'ra
 • ta.*i$ issib kwalunkwe kelma li tibda b'ta u tispiċċa b'i
 • ra[ij]t issib kemm rajt kif ukoll rait