Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra Ħ

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
ħa iohduh
joħduh Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħa mà iħusc
ma jiħux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħa tihusc
tieћux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħa ħà
ħa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħa Nihdu
nieħdu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħa ihu
jieћu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħa nihduc
nieħduk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħa hada
ħadha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħa Tihu
Tieħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħa ha
ħa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħa iohdulu
joħdulu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħa tiħoda
teħodha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħa hudu
ħudu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħa hudu
ћudu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħa
ħa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħa Haduh
Haduh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħa iħu
jieħu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħa
ћu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħa Hadet
Ħadet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħa ihu
jiħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħa
ћa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħa tiħu
tieħu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħa hadu
ħadu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħa ihu
jieħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħa Hadu
Ħadu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħa hat
ħadt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħa Hadli
Ħadli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabat habat
ћabat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabat imhabbat
imħabbat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħabat Ihabbat
Iħabbat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabb tà l’imhabba
tal-imћabba Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabb mahbub
maћbub Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabb t’hobbu
tћobbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabb mahbubin
maħbubin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabb mahbub
maħbub Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħabb ihobba
iħobba Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħabb thobbua
tħobbuha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħabb ihop
iħobb Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħabb Imhabba
Imħabba Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabb imħabba
imħabba Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħabb maħbubin
maħbubin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħabb ħbieb
ħbieb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħabb Habib
Ħabib Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħabb minhabba
minħabba Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħabb min habba
minħabba Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħabb habib
ħabib Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabb hap
ħabb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabb i(n)hobbu
inħobbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabb hbiebna
ħbiebna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabb il mahbuba
il-maħbuba Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabb l'Imhabba
l-imħabba Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħabb habibi
ħabibi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħada hdein
ћdejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħada hdein
ħdejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħadd hat
ħadd Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħadd hut
wħud Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħadd Hat
Ħadd Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħadd ħat
ħadd Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħadd culħat
kulħadd Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħadd culhat
kulħadd Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħadem hedma
ћedma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħadem hidima
ћidima Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħadem Tahdem
Taħdem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħadem iahdmu
jaħdmu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħafer Ħafirlu
Ħafirlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħafer maħfrà
maħfra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħafer maħfra
maħfra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħafer iaħfirlec
jaħfirlek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħafer mahfrà
maħfra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħafer mahfra
maħfra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħaġa hag'ohra
ħaġ'oħra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħaġar Hagiar
Ħaġar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħaġġar imhaggiar
imħaġġar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħajja haia
ħajja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħajja ħaia
ħajja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħajja ħaitec
ħajtek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħajja haja
ħajja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħajja hai
ħaj Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħajjar Flahiar
fl-aћjar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħajjar ahiar
aħjar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħajjar aħiar
aħjar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħalaq halac
ħalaq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħalaq iahlaca
jaħlaqha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħalaq mahluca
maħluqa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħalaq Iahlac
Jaħlaq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħalaq Mahluchin
Maħluqin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħalaq holcu
ħolqu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħalaq ħalaclu
ħalaqlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħalaq ħalac
ħalaq Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħalaq iaħalcu
jaħalqu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħalef imhalfin
imħallfin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħalef l’imhallef
l-imħallef Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħalef imhallef
imħallef Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħall t’inhal
tinћall Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħall inhol
inħoll Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħalla thalli
tћalli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħalla ihalli
iħalli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħalla halla
ћalla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħalla ihalli
iħalli Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħalla tahalusc
tħallux Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħalla thalli
tħalli Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħalla halla
ħalla Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħalla Halleu
Ħallew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħalla Thallisc
Tħallix Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħalla ħalla
ħalla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħalla iħalli
jħalli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħalla tħalli
tħalli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħalla tħallusc
tħallux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħalla hallieh
ħallieh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħalla thalliom
tħallihom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħalla halleù
ħallew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħalla halleulec
ħallewlek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħalla ihallu
iħallu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħalla inhallu
inħallu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħalla inhallicom
inħallihom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħallas Ihallas
Iħallas Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħallel hallelin
ћallelin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħallel halliel
ћalliel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħalliel Ilhalliel
Il-ħalliel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħamel Ħamilielusc
Ħamilielux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħamel Tahmel
Tahmel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħammar ihmaru
jiħmaru Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħanżir ħnieser
ħnieżer Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaqar maħcur
maħqur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaqar ħcart
ħqart Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaqq hacc
ħaqq Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħarab imharbin
imħarrbin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħarab naħarbu
naħarbu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħarab iaħrap
jaħrab Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħarab taħarbu
taħarbu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħarab ħarap
ħarab Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħarab tahrap
taħrab Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħarab hrapt
ħrabt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħaraq Mahruc
maħruq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħareġ mahrugin
maћruġin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħareġ mahrugin
maħruġin Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħareġ iohroc
joħroġ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħareġ Hiergia
Ħierġa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħareġ Haresc
Ħareġ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħareġ Mahrugia
Maħruġa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħareġ ħarec
ħareġ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħareġ nohorgiù
noħorġu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħareġ harec
ħareġ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħareġ hierec
ħiereġ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħares Inharsù
Inħarsu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħares Hares
Ħares Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħares tħarsu
tħarsu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħares hares
ħares Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħares harist
ħarist Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħares thares
tħares Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħares inharsu
inħarsu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħarr ħrara
ħrara Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħarr hrara
ħrara Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħarrax horosc
ħorox Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħasabiex hasabiesc
ћasabiex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħasameta ħasamità
ħasameta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaseb fehsiebi
fe ћsiebi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħaseb tahsep
taћseb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħaseb hsieba
ћsiebha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħaseb hasep
ħaseb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħaseb tinhasep
tinħaseb Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħaseb iahsep
jaħseb Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħaseb hasbu
ħasbu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħaseb Sc’tahsbu
X’taħsbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħaseb inħasep
jinħaseb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaseb mà taħsbusc
ma taħsbux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaseb ħasbuħ
ħasbuh Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaseb taħsbu
taħsbu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaseb ħsiep
ħsieb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaseb Aħsbu
Aħsbu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaseb haħsbu
aħsbu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaseb hsipt
ħsibt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaseb taħsep
taħseb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaseb iaħsep
jaħseb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħaseb Tahsep
taħseb Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħaseb hsieb
ħsieb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħaseb tahsbu
taħsbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħasel ħasel
ħasel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħass Ħasset
Ħasset Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħassar Imħasrin
Imħasrin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħażen ħasin
ħażin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħażżen hasina
ћażina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħeba mohbi
moћbi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħeba ħbiha
ħbieha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħeġġeġ heggigietom
ћeġġiġiethom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħeġġeġ T’heggeget
tћeġġeġet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħeġġeġ haggigila
ћaġġiġilha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħeġġeġ ihaggigilna
iћaġġiġilna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħeġġeġ inheggilcom
inħeġġilkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħeġġeġ theggeg
tћeġġeġ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħeġġeġ nitheggigu
nitћeġġiġu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħeġġeġ haggigu
ħeġġieġu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħeġġeġ haggieg
ħaġġieġ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħeġġeġ imhegiga
imħeġġa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħeġġeġ Hagiget
Ħeġġet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħeġġeġ ħeggia
ħeġġa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħeġġeġ titħeggigu
titħeġġu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħela helu
ħelu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħela ħelu
ħelu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħeles tehles
teћles Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħeles Hilset
Ħilset Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħeles aħilsu
aħilsu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħenn hanina
ћanina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħenn ħanin
ħanin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħenn ħniena
ħniena Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħenn hniena
ħniena Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħieġ f’hagiohra
f’ћaġ’oћra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħieġ hueiec
ћwejjeġ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħieġ hagia
ħaġa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħieġ haga
ħaġa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ħieġ Huiec
ħwejjeġ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħieġ ħag’oħra
ħaġ’oħra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħieġ ħagia
ħaġa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħieġ ħueiec
ħwejjeġ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħieġ hueiec
ħwejjeġ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħiel ithaiel
jistћajjel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħiet hitan
ћitan Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħlief hlief
ћlief Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħlief hlief
ħlief Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħlief ħlief
ħlief Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħlief ħliefec
ħliefek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħobż ħops
ħobż Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħobż hops
ħobż Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħu tahua
aħwa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħu tohtu
t'oħtu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ħu/oħt ahua
aħwa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħuta Hut
Ħut Ignazio Saverio Mifsud (1741)