Il-lemma AKKWIST (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
Acquista
akkwista Ignazio Saverio Mifsud (1740)
aquista
akkwista Ignazio Saverio Mifsud (1740)