Il-lemma ALLA (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
t’Alla
t’Alla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
alla
Alla Ignazio Saverio Mifsud (1739)
Alla
Alla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
l'Alla
l'Alla Ignazio Saverio Mifsud (1741)