Il-lemma ALTRU (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
altru
altru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
per altru
per altru Ignazio Saverio Mifsud (1740)