Il-lemma APPOSTLU (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
Appostolu
Appostolu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Apostlu
appostlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Apostoli
Appostli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
l'Apostulu
l-appostlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)