Il-lemma ATTENT (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
Attenti
attenti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
b’lattentioni
bl-attenzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
attenti
attenti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
b’attenzioni
b’attenzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
attenz(io)ni
attenzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bl'attentioni
bl-attenzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)