Il-lemma AJMONI (1)

Din il-lemma mhix mogħtija fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
Aimoni
Ajmoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)