Il-lemma ARBULA (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
Alburata
alburata Ignazio Saverio Mifsud (1740)
iarbula
jarbula Ignazio Saverio Mifsud (1740)