Il-lemma ARGUMENT (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
iargumenta
jargumenta Ignazio Saverio Mifsud (1740)
n'argumentau
nargumentaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)