Il-lemma AVUKAT (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
avvucat
avukat Ignazio Saverio Mifsud (1739)
Avvucata
Avvukata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Avvocata
Avukata Ignazio Saverio Mifsud (1741)