Il-lemma ABBANDUN (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
Abbandunat
Abbandunat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iabbanduna
jabbanduna Ignazio Saverio Mifsud (1746)