Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra E

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
e Eh
E Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ebda ebda
ebda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
effett effett
effett Ignazio Saverio Mifsud (1746)
effikaċi efficacissimu
effikaċissimu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
eġittu egittu
Eġittu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ejja eia
ejja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ejja ieieù
ejjew Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ekkleżjali l'Ecclesiasticu
l-ekklesjastiku Ignazio Saverio Mifsud (1740)
elevazzjoni Elevata
Elevata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
elezzjoni elett
elett Ignazio Saverio Mifsud (1741)
elezzjoni eletta
eletta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
elezzjoni eletti
eletti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
elezzjoni l’Eletti
l’Eletti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
elezzjoni elegia
eleġġa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
elf elfein
elfejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
elf elf
elf Ignazio Saverio Mifsud (1740)
elf asscar telef
għaxart elef Ignazio Saverio Mifsud (1741)
elija Elia
Elija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
emmen nemmensc
nemminx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
emmen nemmen
nemmen Ignazio Saverio Mifsud (1740)
emmen Mà nem(m)ensc
Ma nemminx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
emmen nemnu
nemmnu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
emmen nemmensc
nemmenx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eredi heredi
eredi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eretiku l'eretici
l-eretiċi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eretku Eresii
ereżiji Ignazio Saverio Mifsud (1740)
eroj Eroica
erojka Ignazio Saverio Mifsud (1740)
errur errur
errur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
esegwibbli Esegwiti
Esegwiti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
esegwixxa ieseguisci
jesegwixxi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
esklamazzjoni iesclama
jesklama Ignazio Saverio Mifsud (1740)
esklużjoni iescludi
jeskludi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
esperjenza esperienza
esperjenza Ignazio Saverio Mifsud (1746)
espożizzjoni Espositioni
espożizzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
espożizzjoni iesponi
jesponi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
espożizzjoni espost
espost Ignazio Saverio Mifsud (1746)
essenza l'essenza
l-essenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
essri essiri
essiri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
estensjoni Tistendi
Testendi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
etern Eternu
eternu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
etern all'Eternità
għall-eternità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
evanġelju l’Evangeliù
l-Evanġelju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
evanġelju Evangelista
evanġelista Ignazio Saverio Mifsud (1741)
evanġelju Evangelistà
evanġelista Ignazio Saverio Mifsud (1741)
evanġelju Evangeliu
Evanġelju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
evanġelju Evangelista
Evanġelista Ignazio Saverio Mifsud (1746)
evanġelju fl'ingir
fl-inġir Ignazio Saverio Mifsud (1740)
evanġelju l'Evangelista
l-evanġelista Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ewkaristija Eucaristia
Ewkaristija Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ewkaristija eucaristicu
ewkaristiku Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ewkaristija Ewkaristiċi
Ewkaristiċi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ewwel mill-euenin
mill-ewlenin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ewwel fleul
fl-ewwel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ewwel milleuel
mill-ewwel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ewwel fl’eul
fl-ewwel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ewwel leuel
l-ewwel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ewwel leuel net
l-ewwel nett Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ewwel Leul
l-ewwel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
eżekija Esechia
Eżekija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżempju esempiù
eżempju Ignazio Saverio Mifsud (1739)
eżempju esempiu
eżempju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
eżerċizzju esercitat
eżerċitat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju t’esercitaha
teżerċitaha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju Esercitata
Eżerċita Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju Iesercitaù
Jeżerċitaw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju Esercita
Eżerċita Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju Esercitat
Eżerċitat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju Esercitati
Eżerċitati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju Iesercita
Jeżerċita Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju T’esercita
teżerċita Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju Iesercitaha
Jeżerċitaha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċtu esercitu
eżerċitu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
eżerċtu l’esercitu
l-eżerċitu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
eżortazzjoni Esortazioni
Eżortazzjonijiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)