Il-lemma GĦALLEM (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
Itthalim
it-tagħlim Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ihallimni
għallimni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ihallem
jgħallem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hallem
għallem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tallima
tgħallimha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
Thalmet
Tgħalmet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Imhallem
Mgħallem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mhalmu
mgħallmu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ihalmu
jgħallmu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
t'hallimna
tgħallimna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Nithalmu
nitgħallmu Ignazio Saverio Mifsud (1741)