Il-lemma GĦAMEL (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
tamlu
tagћmlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hamilt
għamilt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
inhamel
ingħamel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Iamel
jagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
iamila
jagħmilhiex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
iamel
jagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1739)
amillu
għamillu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
Sc’hamel
X’għamel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hamluħ
għamluh Ignazio Saverio Mifsud (1746)
namillec
nagħmillek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tinhamel
tingħamel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
Tamliliesc
Tagħmlilhiex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tamlu
tagħmlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
iamlu
jagħmlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
iamlu
jagћmlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
namlu
nagħmlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
inhamlu
jingħamlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mamul
magħmul Ignazio Saverio Mifsud (1746)
iamillec
jagħmillek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Amlu
għamlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
iamel
jagћmel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
amluh
gћamluh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
amlitu
għamlitu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
amlu
għamlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hamelsc
għamilx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iamiliesc
jagħmiliex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
Iamlu
Jagħmlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tamel
tagћmel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hamlet
għamlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hamlu
għamlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
inhamlulu
jingħamlulu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Hamlu
għamlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
inhamlet
ingħamlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
inhamlu
jingћamlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
inhamlu
ingħamlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
inhamlet
ngħamlet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
amlila
għamlilha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sc’hamilt
x’għamilt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tamlula
tagħmlulha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
thamel
tagћmel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hamela
għamilha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tamel
tagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
namel
nagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
amel
għamel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sc’tamel
x’tagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Namlila
Nagħmlilha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hamel
għamel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ħamel
għamel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
amlet
għamlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)