Il-lemma GĦAND (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
handa
għandha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
andna
għandna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
handiesc
għandhiex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
Antcomx
Għandkomx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hantcom
gћandkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
handi
għandi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
min hant
mingћand Ignazio Saverio Mifsud (1741)
handu
gћandu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sc'handec
x'għandek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
andnie[sc]
għandniex Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hantcom
għandkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hant
gћand Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sc’handi
x’għandi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Hand
Għand Ignazio Saverio Mifsud (1741)
handom
għandhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
andniesc
għandniex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
andiniesc
għandniex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hand[n]a
għandna Ignazio Saverio Mifsud (1739)
handniesc
għandniex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
handek
għandek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mà handusc
m’għandux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ħandu
għandu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Handu
għandu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mà handomsc
m’għandhomx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
handu
għandu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
minhant
mingћand Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Handù
Għandu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sc'hantcom
x'għandkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
handi
gћandi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Sc’handna
X’għandna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hant
għand Ignazio Saverio Mifsud (1739)
andec
għandek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
handec
għandek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
handa
gћandha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
handna
għandna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ant
għand Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ande[c]
għandek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ma handusc
m’gћandux Ignazio Saverio Mifsud (1741)