Il-lemma GĦARAF (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
horrief
għorrief Ignazio Saverio Mifsud (1741)
haref
għaref Ignazio Saverio Mifsud (1741)
herf
għerf Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hurrief
għurrief Ignazio Saverio Mifsud (1741)
maruf
magħruf Ignazio Saverio Mifsud (1739)
inaraf
ingħaraf Ignazio Saverio Mifsud (1739)
taharfu
tagħrfu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
Mahruf
Magħruf Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Harfitu
Għarfitu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
haraf
għaraf Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Herf
għerf Ignazio Saverio Mifsud (1740)
malharef
mal-għaref Ignazio Saverio Mifsud (1741)