Il-lemma JASAR (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
irsir
irsir Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mil Iasar
mill-jasar Ignazio Saverio Mifsud (1741)