Il-lemma JIEN (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
iena
jiena Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iniesc
iniex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
Ieniesc
Jiniex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mà ieniesc
m’iniex Ignazio Saverio Mifsud (1746)