Il-lemma JUM (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
talum
tal-lum Ignazio Saverio Mifsud (1739)
cuglium
kuljum Ignazio Saverio Mifsud (1739)
iumein
jumejn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
seba tiiem
sebat ijiem Ignazio Saverio Mifsud (1741)