Il-lemma JIES (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
Iesa
Jiesha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Iesco(m)
jieskom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Iesa
Jiesa Ignazio Saverio Mifsud (1741)