Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra L

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
l li tnein
it-tnejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
la La
La Ignazio Saverio Mifsud (1741)
la la darba
la darba Ignazio Saverio Mifsud (1746)
la
la Ignazio Saverio Mifsud (1740)
labardi illabardi
l-labardi(?) Ignazio Saverio Mifsud (1746)
laħaq tilhac
tilћaq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
laħaq lahchet
laћqet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
laħaq lahac
laћaq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
laħaq tilhac
tilhaq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
laħaq ilhac
jilħaq Ignazio Saverio Mifsud (1740)
laħaq lahac
laħaq Ignazio Saverio Mifsud (1740)
laħaq laħac
laħaq Ignazio Saverio Mifsud (1746)
laħaq Ilhac
jilħaq Ignazio Saverio Mifsud (1740)
laħaq ilhcusc
jilħqukx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lansperġju Lanspergiù
Lansperġju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
laqa’ ilcacom
jilqagħkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
laqa’ ilchelc
jilqgħek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
larga tillarga
tillarga Ignazio Saverio Mifsud (1741)
larga tilarga
tillarga Ignazio Saverio Mifsud (1741)
larga ma illargausc
ma jillargawx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
la tabilħaqq la tabilhac
la tabilħaqq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
le le
le Ignazio Saverio Mifsud (1741)
le
le Ignazio Saverio Mifsud (1739)
le
Le Ignazio Saverio Mifsud (1746)
le illè
il-le Ignazio Saverio Mifsud (1746)
le
le Ignazio Saverio Mifsud (1740)
leġist illegisti
il-leġisti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
leġista ligi
liġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
leġista Ligi
liġi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
leġista legisti
legisti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
lejl Leila
lejla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lejl culleila
kull lejla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lejl alleila
għal-lejla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lejl illeila
illejla Ignazio Saverio Mifsud (1740)
lejla illeila
il-lejla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
lejn leiha
lejha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lejn lein
lejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lejn leic
lejk Ignazio Saverio Mifsud (1746)
lejn Lein
lejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
lemin lem(m)enia
leminija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
lemin illem(m)enia
il-leminija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
leonardu Leonardu
Leonardu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
leono Leono
Leono Ignazio Saverio Mifsud (1740)
lest lesta
lesta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lest nillesti
nillesti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
lhudi Luhut
Lhud Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lhudi Il hut
Il-Lhud Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lhudi L’hut
Lhud Ignazio Saverio Mifsud (1746)
lhudi Lhut
Lhud Ignazio Saverio Mifsud (1746)
lhudi mil luhut
mil-Lhud Ignazio Saverio Mifsud (1741)
li li
li Ignazio Saverio Mifsud (1741)
li illi
illi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
liberali Leberal
Liberal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
liberali libertament
liberalment Ignazio Saverio Mifsud (1740)
libertà liberat
liberat Ignazio Saverio Mifsud (1739)
libertà liberaha
lliberaha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
libertà libera
illibera Ignazio Saverio Mifsud (1740)
libertà illiberac
jilliberak Ignazio Saverio Mifsud (1740)
libertà Liberah
lliberah Ignazio Saverio Mifsud (1741)
libertà Illibera
Illibera Ignazio Saverio Mifsud (1741)
libertà Libertà
Libertà Ignazio Saverio Mifsud (1741)
libertà illibertà
il-libertà Ignazio Saverio Mifsud (1740)
libertà tiliberana
tilliberana Ignazio Saverio Mifsud (1740)
libes illipsa
il-libsa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
libes liebes
liebes Ignazio Saverio Mifsud (1739)
libes illipsa
Il-libsa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
libes Il bies
ilbies Ignazio Saverio Mifsud (1740)
libes tal bies
tal-lbies Ignazio Saverio Mifsud (1740)
libes Liepsi(n)
libsin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
libes mil bies
mil-lbies Ignazio Saverio Mifsud (1740)
libes Bil bies
Bi lbies Ignazio Saverio Mifsud (1741)
libes Lipset
Libset Ignazio Saverio Mifsud (1741)
libes Ilbies
Ilbies Ignazio Saverio Mifsud (1741)
libes libes
libes Ignazio Saverio Mifsud (1746)
libes lipsa
libsa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
libes bil bies
bil-lbies Ignazio Saverio Mifsud (1746)
libes ilbies
ilbies Ignazio Saverio Mifsud (1746)
libes mil bies
ilbies Ignazio Saverio Mifsud (1746)
libes b'lipsa
b'libsa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
libes ilbes
jilbes Ignazio Saverio Mifsud (1741)
liema bliema
b’liema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
liema Liema
Liema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
liema bliema
b’liema Ignazio Saverio Mifsud (1746)
liema bl'iema
b'liema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lil lil
lil Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lil Lilha
Lilha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lil L’ila
Lilha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lil il cuddiem
`il quddiem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
lil li Cristu
lil Ignazio Saverio Mifsud (1746)
lil lil bniedimin
lill-bnedmin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
lil l’ Alla
`l Alla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
lil Lil
lil Ignazio Saverio Mifsud (1740)
lil lilec
lilek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
lil lilna
lilna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lili Lili
Lili Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lil + wieħed Liluihet
Lil wieħed Ignazio Saverio Mifsud (1741)
limitu limitat
limitat Ignazio Saverio Mifsud (1739)
linja linea
lineja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
liti Litiga
Illitiga Ignazio Saverio Mifsud (1741)
liti Liti
liti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ljun Liun
ljun Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ljuni Liuni
Ljuni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lloda llodaha
llodaha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
lloda lodi
lodi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
lment Ilmentat
ilmentat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lodi lodi
lodi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
loġġ loggi
loġġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lok loc
lok Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lok floca
f’lokha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
lok sc'loc
x'lok Ignazio Saverio Mifsud (1740)
lsien Ilsien
Ilsien Ignazio Saverio Mifsud (1741)
lsien ilsien
ilsien Ignazio Saverio Mifsud (1746)
lsir irsir
ilsir Ignazio Saverio Mifsud (1741)
luċifru Luciferu
luċiferu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
luċifru Luciferu
Luċiferu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
luminazzjoni luminaria
luminarja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
luminazzjoni Illuminata
illuminata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
luqa Luca
Luqa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
lura lura
lura Ignazio Saverio Mifsud (1746)