Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra M

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
ma musc
mhux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ma
ma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ma ma’
ma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ma ma'
ma Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ma ma'
ma' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ma’ mihei
miegћi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ma’ macom
magħkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ma’ Mahhom
magħhom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ma’ Mahha
magħha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ma’ mihi
miegħi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ma’ mà digna
mad-dinja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ma’ Mica
miegħek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
madonna Madonna
Madonna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
maestà Maestà
Maestà Ignazio Saverio Mifsud (1746)
maġġur maggiorment
maġġorment Ignazio Saverio Mifsud (1740)
magħmudija Mamudia
Magħmudija Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ma hix maisc
ma hix Ignazio Saverio Mifsud (1740)
makkabew Macabei
Makabej Ignazio Saverio Mifsud (1740)
malinkonija Malinconicu
malinkoniku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
malku Malcu
Malku Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mandra mandra
mandra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
maniġġ im(m)aniggia
jimmaniġġa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
manna Manna
manna Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar marsc
marx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
mar Marru
Marru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mar imur
jmur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar marru
marru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar mar
mar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar im(m)orru
mmorru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar mà imursc
ma jmurx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar tmorru
tmorru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar im(m)ur
mmur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar Imursc
imurx Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mar imur
imur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mar tmur
tmur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mar mort
mort Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mara Mara
Mara Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mara Marà
mara Ignazio Saverio Mifsud (1740)
marad Marit
marid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
marad Marat
Marad Ignazio Saverio Mifsud (1741)
marad marit
marid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
marad mart
mard Ignazio Saverio Mifsud (1746)
marad morda
morda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
marija Maria
Marija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
marija M(ari)a
Marija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
martirji Martirii
martirji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
martri martiriu
martirju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
martri martiri
martiri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
martri martirizzati
martirizzati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
martri martirizati
martirizzati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
martri Martirizzat
martirizzat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
martri Martiriu
martirju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
martri Martiriu
martiri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
materja Materia
Materja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mattew Matteu
Mattew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mattew Matteù
Mattew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mbagħad imbahat
imbagħad Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mejda meida
mejda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mela mi mli
mimli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mela immela
immela Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mela Im(m)elà
immela Ignazio Saverio Mifsud (17411)
mela Mimli
Mimli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mela mimlia
mimlija Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mela mimli
mimli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mela intliet
imtliet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mela mimliin
mimlijin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
memorabbli Memoria
memorja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mentri mentri
mentri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mentri Mentri
mentri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mertu sc’meritu
x’meritu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mertu meriti
merti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
mertu tim(m)erita
timmerita Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mertu meritu
mertu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mesken imseichen
imsejken Ignazio Saverio Mifsud (1739)
mesken Mischin
Miskin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mesken imseichnin
imsejknin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mess immissuh
imissuh Ignazio Saverio Mifsud (1739)
mess imis
imiss Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mess Imissu
Imissu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mess Imissua
imissuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mess Imissua
Imissuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mess imissu
imissu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mess mes
mess Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mess imissuc
imissuk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
meta mità
meta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
meta mita
meta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
meta Mita
mita Ignazio Saverio Mifsud (1740)
meta Mità
mita Ignazio Saverio Mifsud (1740)
metafora b’metafora
b’metafora Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mexa Imsciet
Imxiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mexa imsci
imxi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mezz per mez
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mħabba imħabba
mħabba Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mhix Mi
Mhi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
m’hix maisc
Ma hix Ignazio Saverio Mifsud (1739)
mhux musc
mhux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mhux mùsc
mhux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
m’hux mausc
mhux Ignazio Saverio Mifsud (1739)
m'hux/mhux Musc
mhux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
miet tnasc il meiet
tnax-il mejjet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
miet miet
miet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
miet meiet
mejjet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
miet meut
mewt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
miet tmut
tmut Ignazio Saverio Mifsud (1746)
miet im(m)ut
immut Ignazio Saverio Mifsud (1746)
miet imut
imut Ignazio Saverio Mifsud (1741)
miet meitin
mejtin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mija mitein
mitejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mija mit
mitt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
min min
minn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mindu Min mondu
Minn mindu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mingħajr min hair
mingħajr Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn minnom
minnhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn Minsci
minn xi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn Mi tuelida
mit-twelida Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn min
minn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mn’Alla
mn’Alla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn Min hair
mingħajr Ignazio Saverio Mifsud (1739)
minn Min
minn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn mn’art
mn’art Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn min
mill- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn Minna
minnha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mi dnup
mid-dnub Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mincom
minnkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
minn Mni’dein
Mni’idejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn Mill’istes
Mill- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mni
minn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn minnu
minnu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn minhair
mingħajr Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn Minni
Minni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mil
mil- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mi Demoniu
mid-demonju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn milli
milli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn min har
mingħajr Ignazio Saverio Mifsud (1739)
minn min(n)u
minnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn Minn
minn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn mi digna
mid-dinja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn Minnina
minna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn minni
minni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn minnec
minnek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn milleuel
mill-ewwel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mi dar
mid-dar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn min hair
mingħajr Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mil Angeli
mill-anġli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn Min har
mingħajr Ignazio Saverio Mifsud (1739)
minn mi Sacrament
mis-Sagrament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn minn
mill- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mil
mill- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mint ihu
minn tiegħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn Mi
mill- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mi
minn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mnideich
minn idejk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn minna
minnha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn min hant
mingħand Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn min scein
mix-xejn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minur minuri
minuri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minur minur
minur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
miraklu Miraculi
mirakuli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
miraklu Miraculu
mirakulu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
miraklu miraculu
Miraklu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
miraklu miraculi
mirakuli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
miraklu miraculi
mirakli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
miraklu miraculu
miraklu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
missier Missier
missier Ignazio Saverio Mifsud (1739)
missier Missierec
missierek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
missier Missieru
missieru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
missier Missieru
Missieru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
missier Missieri
Missieri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
missier Missierec
Missierek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
missier Missierna
missierna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
missier Misseriietna
missirijietna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
misterju Misteriu
misterju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
misterju misteriu
misteru Ignazio Saverio Mifsud (1739)
misterju Misterij
Misteri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
misterju Misteriu
Misterju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
miżerikordja Misericordia
miżerikordja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
miżerikordja misericordia
miżerikordja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
miżerja miserabili
miżerabbli Ignazio Saverio Mifsud (1739)
miżerja miseria
miżerja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
miżerja miserii
miżerji Ignazio Saverio Mifsud (1740)
miżerja Miserji
Miżerji Ignazio Saverio Mifsud (1746)
miżerja Miserabili
miżerabili Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mod b’mot
b’mod Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mod mot
mod Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mod B’modi
Modi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mod modi
modi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
monarka monarchia
monarkija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
moral moralità
moralità Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mosè Moisè
Mojse Ignazio Saverio Mifsud (1741)
motiv motivi
motivi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
motiv motivi
motiv Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mottiv Motif
motiv Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mqaddes Imcaddes
Imqaddes Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mqaddes Imcazza
Imqaddsa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mqaddsa imcazza
mqaddsa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mqar imcar
imqar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mqar imchar
imqar Ignazio Saverio Mifsud (1739)
mqar imcar
mqar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mulej Muleia
Mulejja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
munita Munità
munita Ignazio Saverio Mifsud (1741)