Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra N

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
naf nafu
nafu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
nahad itnihet
jitniehed Ignazio Saverio Mifsud (1741)
naħla naħla
naħla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
nanna Nannù
nannu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
naqas incas
inqas Ignazio Saverio Mifsud (1741)
naqas ioncsulu
jonqsulu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
naqas ioncos
jonqos Ignazio Saverio Mifsud (1739)
naqas toncos
tonqos Ignazio Saverio Mifsud (1740)
naqas toncoslu
tonqoslu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
nar nar
nar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
nar Innar
n-nar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nar Nar
nar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
narra inarralec
inarralek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
naża’ ineshu
ineżżgħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
naża’ imnassa
imnażżgħa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
naża’ Nesthet
neżgħet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
naża’ insà
jinża’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
nefaq nefcu
nefqu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
negazzjoni innegala
jinnegalha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
negazzjoni tinnegalom
tinnegalhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
negozju innegotiu
negozju Ignazio Saverio Mifsud (1739)
negozju Inegozii
In-negozji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
neħħa Innehhu
inneħħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
neħħa nehhia
neħħiha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
neħħa nehhieh
neħħieh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
neħħa tneħħu
tneħħu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
neħħa neħħa
neħħa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
neħħa neħħeit
neħħejt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
neħħa inehhih
ineħħih Ignazio Saverio Mifsud (1740)
neputi Niputi
Neputi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nesa ninseù
ninsew Ignazio Saverio Mifsud (1746)
nesa insa
jinsa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
nesa minsiin
minsijin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nett Net
Nett Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ngħata Inhatat
ingħatat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nhar Nhar
nhar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nieqes niecsin
neqsin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nies innies
in-nies Ignazio Saverio Mifsud (1739)
nies Niesel
niesek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nies Niesec
niesek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nifs innifsu
innifsu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nifs nifs
nifs Ignazio Saverio Mifsud (1740)
nisel imnissel
imnissel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nisrani iNisrani
in-nisrani Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nisrani Insara
insara Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nisrani Nisrania
nisranija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nisrani Nisrani
nisrani Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nisrani insara
insara Ignazio Saverio Mifsud (1739)
nisrani Nisrania
Nisranija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
nisrani Nisrani
Nisrani Ignazio Saverio Mifsud (1746)
nisrani nisrani
nisrani Ignazio Saverio Mifsud (1740)
nisrani nisrania
nisranija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
nixef niescef
Niexef Ignazio Saverio Mifsud (1746)
niżel insel
jinżel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nobbli Nobili
nobili Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nobbli nobili
nobbli Ignazio Saverio Mifsud (1739)
noè Noè
Noè Ignazio Saverio Mifsud (1746)
nofs fnos
f’nofs Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nofs fnofsom
nofshom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
norveġja Norvegia
Norveġja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nota innotau
innotaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
nota innotaù
innutaw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
novena innovena
in-novena Ignazio Saverio Mifsud (1741)
numru numeru
numru Ignazio Saverio Mifsud (1740)
numru innumerabili
Innumerabbli Ignazio Saverio Mifsud (1740)