Il-lemma QARBEN (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
tcarbina
tqarbina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
titcarb(n)u
titqarbnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
titcarben
titqarben Ignazio Saverio Mifsud (1746)
itcarbnu
tqarbnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tcarbnu
tqarbnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tcarbint
tqarbint Ignazio Saverio Mifsud (1746)
titcarb[n]u
titqarbnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tcarbin
tqarbin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
itcarben
jitqarben Ignazio Saverio Mifsud (1746)