Il-lemma QADDIS (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
Caddisin
qaddisin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Imcaddes
imqaddes Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Caddisa
qaddisa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
chdusia
qdusija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Caddis
qaddis Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Imcazza
imqaddsa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
imcazza
imqaddsa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
Caddisin
Qaddisin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Caddisa
Qaddisa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Caddis
Qaddis Ignazio Saverio Mifsud (1746)
icaddes
iqaddes Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Cuddies
quddies Ignazio Saverio Mifsud (1741)
caddis
qaddis Ignazio Saverio Mifsud (1741)