Il-lemma QALB (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
f’calba
f’qalbha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
f’calbek
f’qalbek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
club
qlub Ignazio Saverio Mifsud (1741)
calb
qalb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
clup
qlub Ignazio Saverio Mifsud (1741)
calp
qalb Ignazio Saverio Mifsud (1739)