Il-lemma QABEL (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
cabel
qabel Ignazio Saverio Mifsud (1739)
cabal
qabel Ignazio Saverio Mifsud (1739)