Il-lemma QATEL (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
ioctol
joqtol Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mactul
maqtul Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ioctlu
joqtlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
toctol
toqtol Ignazio Saverio Mifsud (1740)
Incatel
inqatel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Catlu
Qatlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
chtil
qtil Ignazio Saverio Mifsud (1746)