Il-lemma QAM (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
Chamet
Qamet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
cam
qam Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Cumu
Qumu Ignazio Saverio Mifsud (1746)