Il-lemma TRATTAMENT (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
titrattaù
tittrattaw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
trattati
ttrattati Ignazio Saverio Mifsud (1741)