Il-lemma TAL (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
taulu
tawlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
itaual
itawwal Ignazio Saverio Mifsud (1741)