Il-lemma TA (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
tatu
tagħtu Ignazio Saverio Mifsud (1739)

Ta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
nhatausc
ingħatax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tati
tagħti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
atuni
agħtuni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
inhata
ngħata Ignazio Saverio Mifsud (1746)
t'ahha
tagħha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
Iati
jagħti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
Iatun(i)
Jagħtuni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
inhata
jingħata Ignazio Saverio Mifsud (1746)
inhatau
ingħataw Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tinhata
tingħata Ignazio Saverio Mifsud (1739)
iati
jagћti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iatu
jagћtu Ignazio Saverio Mifsud (1741)

Ignazio Saverio Mifsud (1740)
motiha
mogħtija Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Moti
mogħti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tinhatasc
tingħatax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mhot[i]
mogħti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
iatih
jagħtih Ignazio Saverio Mifsud (1740)
iatiha
jagħtiha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tat
tat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tatiulna
tagћtihulna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
atiħ
agħtih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
inhata
ingħata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
natua
nagħtuha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
iatiħ
jagħtih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
taomsc
tahomx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
iatina
jagħtina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tauh
tawh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
iatu
jagħtu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tiach
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
inhatasc
ingħatax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
natielcom
nagħtihielkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Ta
ta' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
natuom
nagħtuhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
natu
nagħtu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
taħ
tah Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Thana
tagħna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
Tana
Tagħna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tiac
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tihac
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
motiha
mogћtija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
da discors
tad-diskors Ignazio Saverio Mifsud (1740)
iati
jagħti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
Motia
Mogħtija Ignazio Saverio Mifsud (1741)