Il-lemma TA’ (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
t’ahha
tagħha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tà l’istess
tal- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tihac
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tiach
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tà Sciechen
tas-Skieken Ignazio Saverio Mifsud (1746)
taħom
tagħhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
taħħom
tagħhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tihu
tiegħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tabilhac
tabilhaqq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tal Verità
tal-verità Ignazio Saverio Mifsud (1741)

tas- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tà L’Altar
tal-Altar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tana
tagħna Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tihi
tiegħi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tal gost
tal-gost Ignazio Saverio Mifsud (1746)
taħħa
tagħha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tana
tagћna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tà Sema
tas- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta Sichina
tas-Sikkina Ignazio Saverio Mifsud (1746)

ta’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
t’Ahhom
tagħhom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tiac
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tal’impeccabiltà
tal-impekkabiltà Ignazio Saverio Mifsud (1746)
t’Alla
t’Alla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta
ta’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tabilhac
tabilħaqq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tacom
tagħkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tahha
tagħha Ignazio Saverio Mifsud (1741)