Il-lemma TALI (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
tali
tali Ignazio Saverio Mifsud (1741)
b’tali
b’tali Ignazio Saverio Mifsud (1740)