Il-lemma TANT (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
tant
tant Ignazio Saverio Mifsud (1741)
f’tant
f’tant Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Ptant
b’tant Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Tant
tant Ignazio Saverio Mifsud (1740)
p'tant
b'tant Ignazio Saverio Mifsud (1741)