Il-lemma TELA’ (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
titla
titla’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talà
tala’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tala
tala’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
itilu
jitilgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)