Il-lemma TIFEL (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
Tifla
tifla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tifel
tifel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
Tifel
Tifel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Tfaiel
Tfajjel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
itfaiel
t-tfajjel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tifla
tifla Ignazio Saverio Mifsud (1740)