Il-lemma TÎTLU (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
ittitulu
it-titulu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ittitolu
It-titolu Ignazio Saverio Mifsud (1739)