Il-lemma TLIETA (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
tlittasc
tliettax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tlieta
Tlieta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tles
tliet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tletin
tletin Ignazio Saverio Mifsud (1740)