Il-lemma TNEJN (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
tnasc il meiet
tnax-il mejjet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tnein
tnejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tieni
tieni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
Tnein
tnejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ittieni
it-tieni Ignazio Saverio Mifsud (1740)