Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra U

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
u ù
u Ignazio Saverio Mifsud (1741)
u ùl
u l- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
u ùl Chbarat
u l-Kbarat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
u U
u Ignazio Saverio Mifsud (1740)
u Ù
u Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ubbidjenza t’obdiha
tobdiha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ubbidjenza iobdi
jobdi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ubbidjenza n’ubdisc
nubdix Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ubbidjenza fl'obbedienza
fl-obbedjenza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ubbidjenza obedienti
obbedjenti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ubbidjenza obbedit
obbedit Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ubbidjenza ubdit
ubdit Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ugwali ugualianza
ugwaljanza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ugwali ugua[li
ugwali Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ukoll ucol
ukoll Ignazio Saverio Mifsud (1741)
uman humana
umana Ignazio Saverio Mifsud (1740)
umli Mill’Umiltà
mill-umiltà Ignazio Saverio Mifsud (1740)
umli Umiltà
Umiltà Ignazio Saverio Mifsud (1741)
umli humili
Umili Ignazio Saverio Mifsud (1741)
umli fl'umiltà
fl-umiltà Ignazio Saverio Mifsud (1740)
umli umili
umli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ungerija Ungheria
Ungerija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
unur Unur
unur Ignazio Saverio Mifsud (1741)
unur hunuri
unuri Ignazio Saverio Mifsud (1739)
unur Unuri
Unuri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
unur unur
unur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
unur l'unur
l-unur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
uża n'usaù
nużaw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
uża Usa
uża Ignazio Saverio Mifsud (1741)
użura Usura
Użura Ignazio Saverio Mifsud (1741)