Il-lemma VERITÀ (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
veri
veri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
verament
verament Ignazio Saverio Mifsud (1741)
Verità
Verità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
il veri
il-veri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
verità
verità Ignazio Saverio Mifsud (1746)
vera
vera Ignazio Saverio Mifsud (1746)