Il-lemma VIZZJU (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
vitiu
vizzju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
vitii
vizzji Ignazio Saverio Mifsud (1740)
vizij
vizzji Ignazio Saverio Mifsud (1746)
viziu
vizzju Ignazio Saverio Mifsud (1746)