Il-lemma WIDNA (1)

Din il-lemma tinsab fid-dizzjunarju ta' Aquilina

Kliem marbut ma' din il-lemma fil-Ġabra tal-Malti Qadim

Kelma oriġinali Varjanti ortografiċi Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
uidnet
widnet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
uidintu
widintu Ignazio Saverio Mifsud (1746)